Panoramă de pe vârful Pietrei Singuratice

Trasee turistice

Cele mai scurte căi de acces spre Piatra Singuratică pornesc din oraşul Bălan. Traseul marcat cu bandă albastră porneşte chiar din mijlocul oraşului, iar cel marcat cu triunghi roşu din capătul nordic al acestuia. Deasemenea putem face ture care oferă peisaje de un pitoresc deosebit pornind de la cabana Piatra Singuratică, în direcţia vârfului Hăşmaşul Mare sau spre vârful Ascuţit (Ecem).

In caz de accident puteţi suna la următoarele numere de telefon:

  • 0725-826668 (0-SALVAMONT) | dispeceratul national Salvamont
  • 112 | apel de urgenţã
La Piatra Singuratică putem ajunge din orice direcţie

La Piatra Singuratică putem ajunge din orice direcţie
Foto: © István Csáki, 2010

Cabană la răscruce de poteci turistice

Cabană la răscruce de poteci turistice
Foto: © István Csáki, 2010


bandă albastră

Bandă albastră dinspre Bălan

Traseu: biserica (865 m) – valea pârâului Fierarilor – Cabana Piatra Singuratică (1504 m)

Durata şi distanţa: ~1,5 ore / 4,5 km

Marcajul traseului spre cabana Piatra Singuratică începe din dreptul bisericii, aflată în centrul localităţii. Timpul de mers corespunde parcurgerii integrale a traseului numai cu piciorul. Din Bălan la cabană: cca 1-1,5 oră. De lângă biserica oraşului, unde se află un stâlp de marcaj cu săgeată indicatoare, începe ascensiunea spre cabana Piatra Singuratică. Urcând către nord-est în lungul pârâului Fierarilor (Covaci), parcurgem strada prin care ieşim din oraş. La capătul ei se înfiripă poteca marcată, conturată întâi în lungul văii şi apoi pe un picior de munte, punctat cu stâlpi de marcaj. Urcuşul la cabană se desfăşoară printr-o pădure de molid, întreruptă din loc în loc de luminişuri, din care avem uneori o frumoasă privelişte spre Vârful Ascuţit (vechea denumire Ecem, 1707 m), la poalele căruia se văd întinse câmpuri de grohotişuri.

În ultima parte, poteca ne conduce de-a lungul unor pante înclinate, ieşind uneori la locuri deschise, de unde apare şi silueta impunătoare a Pietrei Singuratice (impropriu denumită şi Piatra Unică). La cca 15 minute înainte de cabană, acolo unde drumul pare mai greu, ajungem în zona de izvoare, care marchează contactul dintre rocile cristaline şi calcare. Izvorul prins în uluc, este un bun prilej pentru odihnă după efortul depus pe această ultimă porţiune a traseului. Cele câteva sute de metri ce ne mai despart de cabană le parcurgem mai uşor după acest popas, mai ales că peisajul înconjurător, devenit tot mai interesant, ne stârneşte curiozitatea şi admiraţia.


triunghi roşu

Triunghi roşu dinspre Bălan

Traseu: casa pădurarilor (885 m) – valea pr. Szép – Cabana Piatra Singuratică (1504 m)

Durata şi distanţa: ~1,5 ore / 3 km

Pornim de lângă biserica catolică, de pe colţul străzii Pârâul Fierarilor. La casa pădurarilor de la punctul de afluenţă a pârâului Szép părăsim DJ 125 şi urcăm pe valea acestuia pe drumul forestier ce duce spre est. Pe un brad uscat observăm săgeata care indică punctul în care traseul părăseşte drumul forestier şi urcă pe creasta din dreapta. Pe câmp deschis urcăm pe o distanţă de 1,6 km, orientându-ne după drumul de care, pe care vom merge în marea parte a drumului rămas. Pe parcurs întâlnim numeroase colibe şi case. La ultima din ele ne întâlnim iarăşi cu drumul forestier. Urcarea devine treptat din ce în ce mai anevoioasă, drumul plin de pietriş urcă abrupt spre creastă. Urmează cea mai dificilă porţiune a traseului, poteca dispare încet de sub picioarele noastre, apoi ajungem la pârtia de schi unde întîlnim traseul marcat cu bandă albastră. De aici cele două trasee urcă împreună spre cabana Piatra Singuratică.


bandă roşie

Bandă roşie spre Vârful Hăşmaşul Mare

Traseu: Cabana Piatra Singuratică (1504 m) – Şaua Curmătura – Hăşmaşul Mare (1792 m)

Durata şi distanţa: ~2 ore / ... km

Traseul nostru porneşte din spatele cabanei, de unde printr-o coborâre destul de abruptă, ajungem în circa 10 minute în Şaua Curmătura. În partea stângă a potecii descoperim un izvor prevăzut cu uluc, loc în care ne putem reface proviziile de apă (până la vârf nu vom mai găsi altă sursă de apă). Poteca, în urcare mai mult sau mai puţin pronunţată, trece succesiv prin păşuni şi pâlcuri de pădure. Aproape de ieşirea din a doua porţiune înpădurită, pe partea stăngă a potecii, observăm un vechi indicator metalic înfipt cu vârful într-un brad uscat. Aici este punctul unde vom părăsi spre stânga poteca marcată şi vom urca susţinut până ajungem pe platoul ce conduce la vârful Hăşmaşul Mare. De aici înainte, reperul nostru va fi crucea metalică montată pe marginea abruptului apusean. Vărful propriuzis se află la circa 100 m est de crucea menţionată anterior.


bandă roşie

Bandă roşie spre Vârful Ascuţit (Ecem)

Traseu: Cabana Piatra Singuratică (1504 m) – Lósósdis-nyak – Vârful Ascuţit (1707 m)

Durata şi distanţa: ~1 oră / ... km

Pornind din faţa cabanei, urmăm prin pădure marcajul bandă roşie. După 400 m trecem prin şaua dintre Piatra Singuratică şi Vf. Păstorului, apoi urcăm pe poiana Vf. Ascuţit (Ecem). Este punctul unde părăsim marcajul, deoarece acesta se îndreaptă spre Poiana Tarcău urmărind liziera pădurii. Noi ne vom îndrepta spre cel mai înalt punct al poienii, urmănd direcţia sud-vest (jumătate dreapta în sensul nostru de mers). Aici merită să ne aventurăm până la marginea stâncii, până la punctul de belvedere de pe vârful secundar (1696 m). Parcurgând păşunea alpină spre sud-est, după circa 600 m ajungem la Vf. Ecem (1707 m), de asemenea un interesant punct de belvedere. De aici traseul marcat continuă spre Vf. Tarcău (1462 m), Vf. Năşcălat (1553 m) şi Valea Ghimeşului.